Info

Herdershonden waren van oorsprong honden die gefokt werden voor het werken met vee.

Drijven en hoeden

Als een herdershond vooral achter de kudde werkt, dan drijft hij het vee. De herder kan dan voorop lopen of eveneens de kudde volgen. Ook kan de hond een kudde die zich op enige afstand bevindt naar de herder toe drijven. In ieder geval wordt bij het drijven het vee verplaatst.

Bij het hoeden moet de hond ervoor zorgen dat een grazende kudde bijeen blijft, binnen door de herder aangegeven grenzen. De hond is dan als het ware een levende omheining en kan zich ook naast de kudde bewegen. Dit is van belang als een weidegebied in blokken begraasd en bemest moet worden.

Onder de herdershonden zijn sommige rassen beter in het drijven, andere in het hoeden.

Andere indelingen

Er zijn tussen de herdershonden aanzienlijke verschillen in bouw en temperament. Deze zijn vaak verklaarbaar door de afkomst en het vee waarmee gewerkt werd. Meestal waren dat schapen, maar het konden ook runderen, geiten of varkens zijn en soms ganzen. Runderen en varkens vragen om een krachtiger optreden dan schapen. Een hond die te timide is maakt geen indruk op de kudde, maar als de hond te hard is dan kan het vee in paniek raken.

Sommige rassen zijn gefokt als specialisten voor een bepaalde taak, andere zijn juist allrounders. Een klasse apart zijn de kortbenige drijfhonden voor rundvee, de heelers, die kortbenig zijn om makkelijker buiten het bereik van de runderhoeven te blijven. Deze rassen, zoals bijvoorbeeld de  Welsh corgi’s, hebben ook een felle aard en zullen niet aarzelen hun tanden te gebruiken.

Het bijten wordt echter niet gewaardeerd bij herdershonden. De honden moeten dus op andere manieren proberen indruk te maken. Door uit te vallen zonder echt te bijten, door luid blaffen, of door het vee dreigend aan te staren (kenmerkend voor de ) . Al deze eigenschappen zijn afgeleid van het natuurlijk jachtgedrag van de hond. Maar een herdershond mag niet de neiging hebben om het spoor van echt wild te volgen, dat zou hem als bewaker van de kudde onbetrouwbaar maken.

Herdershonden als wakers

Naast het drijven en hoeden van het vee kunnen sommige herdersrassen ook gebruikt worden om het, voor de herder, kostbare vee te bewaken.
In bergachtige gebieden is zo’n geen overbodige luxe want steeds kunnen roofdieren azen op het grazende vee.

Herdershonden als huishond

Herdershonden zijn gefokt om nauw met hun baas samen te werken. Ze zijn daarom niet noodzakelijkerwijs intelligenter dan andere rassen, maar wel bijzonder goed opvoedbaar. Daarom worden herdershonden ook voor veel andere taken gebruikt. Bekend is bijvoorbeeld de inzet van Duitse, Hollandse en Mechelse herders als politiehond. Vroeger werden deze rassen ook veel gebruikt als blindengeleidehond, maar daarvoor worden tegenwoordig vooral de wat zachtaardiger retrievers ingezet.

De nauwe band met de baas maakt de herdershond tot een aantrekkelijke . Maar er moet wel rekening mee gehouden worden dat sommige rassen wat scherp kunnen zijn en dat herdershonden niet altijd zijn ingesteld op het leven met kinderen of andere honden. Verder zullen juist de beste werkende rassen zich als huishond al snel vervelen, onrustig worden en hun eigen (ongewenste) bezigheden gaan zoeken.

Comments are closed.